1o ESG Universe Forum

ESG: The Corporate (R)evolution!

22 Νοεμβρίου 2022

ONLINE EVENT

Στην εποχή του Glocalization, όπου οι παγκοσμιοποιημένοι κανόνες και τα διεθνή brands προσαρμόζονται στις τοπικές ανάγκες και συνθήκες των εθνικών αγορών, η Βιωσιμότητα αποτελεί το νέο «χρυσάφι» αλλά και το στοίχημα τριών όχι και τόσο διαφορετικών παραμέτρων μεταξύ τους: Environment, Social και Governance, το περιβόητο ESG: ένα τρίπτυχο κριτηρίων που όχι μόνο ήρθε για να μείνει αλλά και εξελίσσεται διαρκώς.

Καθώς λοιπόν το τοπίο ESG εξελίσσεται διαρκώς- εσείς πόσο προετοιμασμένοι είστε για το νέο περιβάλλον; Με τη συνεχή ανάπτυξη των κανονισμών βιωσιμότητας, τις εξελισσόμενες απαιτήσεις και τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες και προσδοκίες, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα πρότυπα επένδυσης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να προβλέψουμε τι θα ακολουθήσει για το ESG.

Σε αυτά και άλλα ερωτήματα επιχείρησε να απαντήσει το 1ο συνέδριο ESG Universe Forum της εταιρείας Smart Press που πραγματοποιήθηκε online στις 22 Νοεμβρίου 2022.

Ποιοι είναι οι αποτελεσματικοί τρόποι μέτρησης του αντίκτυπου ESG;

Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις που είναι ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή;

Την ίδια στιγμή οι παγκόσμιες και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και η καθιέρωση της τυποποίησης της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας προκαλούν μεγάλης κλίμακας διαταραχές.

Η ταχεία πρόοδος δείχνει την ώθηση για την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη σαφήνεια των πληροφοριών. Εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στη συλλογή ποιοτικών, συγκρίσιμων και διαφανών δεδομένων που οδηγούν σε αξιόπιστα τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις και παρουσιάζουν διαφάνεια στους πελάτες.

Τα διαφορετικά παγκόσμια πρότυπα και δυνατότητες συλλογής σε συνδυασμό με ορισμένες μετρήσεις που στερούνται μακροχρόνιων και κοινά αποδεκτών ορισμών έχουν καταστήσει τη συλλογή δεδομένων βιωσιμότητας έναν δύσκολο και θολό χώρο πλοήγησης. Αυτό εντείνεται μόνο από την αυξανόμενη πίεση που ασκείται από βασικούς ενδιαφερόμενους – επενδυτές, πελάτες και κοινωνία – που απαιτούν σημαντικές πληροφορίες που αντέχουν στον έλεγχο και παρουσιάζονται σε μια συνεκτική, ελκυστική μορφή.

Ήρθαν για να μείνουν

To συνέδριο κατέδειξε ότι στο νέο τοπίο τα κριτήρια Βιωσιμότητας (ESG) ήρθαν για να μείνουν – πόσο μάλλον όταν ισχύει η υποχρεωτικότητα των εισηγμένων να παρουσιάζουν σχετικά στοιχεία – καθώς τόσο στην επικοινωνία όσο και στην πράξη ο «χάρτης» των επενδύσεων, της παραγωγής, των εξαγωγών ακόμη και του marketing, μετατοπίζεται σε στρατηγικές και πρακτικές επιχειρηματικής βιωσιμότητας καθιστώντας το περιθώριο της κερδοφορίας πιο συμβατή περιοχή με το Περιβάλλον, την Κοινωνική Προστασία και την Υπεύθυνη Εταιρική Διακυβέρνηση.

9 στους 10 αποφασίζουν βάσει ESG

Οι θεσμικοί και εκπρόσωποι της αγοράς που θα συμμετέχουν στο συνέδριο, θα μοιραστούν πληροφορίες, θα αναδείξουν τις νέες προκλήσεις, θα παρουσιάσουν πετυχημένα case studies και θα καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους.

Στο 1ο ESG Universe Forum της εταιρείας Smart Press που πραγματοποιήθηκε online στις 22 Νοεμβρίου 2022 σας βοηθήσαμε να κατανοήσετε πώς να συλλέγετε ποιοτικά, συγκρίσιμα και διαφανή δεδομένα, να δημιουργείτε αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης δεδομένων που συγκεντρώνουν πληροφορίες σε εύπεπτες μορφές, να παρέχετε σημαντικές πληροφορίες σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων σε μια εποχή που προκαλείται σημαντική αναστάτωση από το ρυθμιστικό τοπίο.

Σύμφωνα με την παγκόσμια Έρευνα Θεσμικών Επενδυτών της ΕΥ η οποία περιλαμβάνει τις απόψεις 320 θεσμικών επενδυτών από 19 χώρες, το 90% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι «αποδίδουν πλέον μεγαλύτερη σημασία σε κριτήρια ESG κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, από ό,τι πριν από την πανδημία του COVID-19».

Παράλληλα, το 74% είναι πλέον πιο πιθανό να αποεπενδύσουν από επιχειρήσεις με μη ικανοποιητικές ESG επιδόσεις, ενώ το 92% υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει αποφάσεις τους τελευταίους 12 μήνες με κριτήριο τα πιθανά οφέλη μιας «πράσινης ανάκαμψης». Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να απαιτούν βελτιωμένες δημοσιοποιήσεις ESG και συγκεκριμένα σχέδια δράσης από τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα το 92% των επιχειρήσεων αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας χαρακτηρίζοντάς την ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διενέργησε η Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF Α.Ε. για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις Δράσεις ESG.

Θέματα που συζητήθηκαν

 • Η σύγκλιση Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της Βιωσιμότητας – Round table
 • ESG: Υπεύθυνες επενδύσεις και επιχειρηματικές δράσεις: Νομοθετική υποχρέωση ή Ηθική πρακτική; – Round table – Workshop
 • Η κλιματική αλλαγή που έγινε Κλιματική κρίση: Που θα βοηθήσει το ESG; – Round table
 • Πώς οι υπεύθυνες εταιρείες αλλάζουν την Κοινωνία; Πετυχημένα Case Studies – Round table
 • Σε ποιο βαθμό η εταιρική διακυβέρνηση είναι το καλό πρόσωπο και το θετικό storytelling μιας Επιχείρησης; – Round table

Γιατί να το παρακολουθήσω;

 • Γιατί όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι θα βρίσκονται σε ένα μέρος.
 • Για να ενημερωθείτε από τους ειδικούς για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του ESG
 • Για να μάθετε για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις με στόχο τη Βιωσιμότητα.
 • Για να ανακαλύψετε χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να συμμετάσχει σε προγράμματα ESG.
 • Για να γνωρίσετε και να δικτυωθείτε με τους ηγέτες της αγοράς!
 • Για να εντοπίσετε τις καινούργιες ευκαιρίες καριέρας που παρέχει το ESG, τα skills που βρίσκονται σε ζήτηση και εκείνα που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αγοράς εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

 • Επιχειρηματίες, CEO, CIO, CTO, CFO
 • Στελέχη Εταιρικών Υποθέσεων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Στελέχη ESG και Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • Στελέχη Πωλήσεων και Marketing
 • Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους
 • Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιων Οργανισμών
 • Στελέχη Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας
 • Ρυθμιστικές Αρχές και Κυβερνητικούς Αξιωματούχους
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Εξειδικευμένους στην Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις
 • Καθηγητές Ανωτάτων Σχολών
 • Φοιτητές καθώς και
 • Οποιοσδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τη Βιωσιμοτητα και το ESG.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Smart Press

SmartPress